Aprašymas

Įsakymu nustatomos kasmetinių atostogų suteikimas
Dokumentas parengtas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dokumentas yra koreguotino formato (.docx).