Aprašymas

Įsakymu nustatoma, kad darbuotojas perkeliamas į ktias pareigas
Dokumentas parengtas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dokumentas yra koreguotino formato (.docx).