Aprašymas

Įsakymu nustatomos sutarties keitimo sąlygos
Dokumentas parengtas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dokumentas yra koreguotino formato (.docx).