Aprašymas

Darbo sutartis − darbuotojo ir darbdavio susitarimas, pagal kurį darbuotojas įsipareigoja būdamas pavaldus darbdaviui ir jo naudai atlikti darbo funkciją, o darbdavys įsipareigoja už tai mokėti darbo užmokestį.
Sutartyje numatomos darbo atlikimo funkcijos, darbo užmokestis, darbo sutarties rūšis, šalių atsakomybė, sutarties galiojimas, ginčų sprendimo sąlygos.