Aprašymas

Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį
Automobilio nuomos sutarties objektas yra automobilis.
Šia sutartimi nuomotojas perduota automobilį už nuomos mokestį per mėnesį naudotis nuomininkui lengvąjį automobilį.
Sutartyje numatomos automobilio nuomos sąlygos, kaina, terminai, šalių atsakomybė, sutarties galiojimas, ginčų sprendimo sąlygos.