Aprašymas

Asmeninių apsaugos priemonių dokumentai

Tinkamas asmens apsaugos priemonių (AAP) dėvėjimas apsaugo sveikatos priežiūros darbuotoją nuo sužalojimų ir kt. poveikio darbuotojui. Darbdaviui tenka pareiga aprūpinti darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Asmeninės apsaugos priemonės yra parenkamos atlikus profesinės rizikos vertinimą. Pildant pavojų identifikavimo anketas ir rizikos vertinimo lenteles.

  • Dokumentai yra tinkami visoms įmonėms (organizacijoms). Visi dokumentai parengti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Visi dokumentai yra koreguotino formato (.docx). Dokumentuose reikės atlikti tik šiuos pakeitimus 1. Įmonės pavadinimą, kodą, adresą. 2. Įmonės vadovo vardą, pavardę. 3. Datą.

Asmeninių apsaugos priemonių dokumentų paketą sudaro:

  1. Įsakymas dėl asmeninių apsaugos priemonių dėvėjimo.
  2. Įsakymas dėl darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
  3. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis tvarka.
  4. Nemokamai išduodamų darbuotojams asmeninių apsaugos priemonių sąrašas.
  5. Darbuotojų asmeninių apsaugos priemonių apskaitos kortelė.