Aprašymas

Įsakymas dėl pirkimų komisijos sudarymo

Viešojo pirkimo ir pirkimo komisijos sudarymo įsakymas yra skirtas pirkimo vykdytojams, viešajam pirkimui ar projekto konkursui organizuoti ir atlikti.

Dokumentas parengtas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dokumentas yra koreguotino formato (.docx).