Aprašymas

Darbo tarybos rinkimų dokumentai

Darbo taryba darbdavio iniciatyva privalo būti sudaryta, kai vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau darbuotojų (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 169 straipsnio 1 dalis).

Šis dokumentų paketas skirtas tinkamai įforminti darbo tarybos rinkimus įmonėje, nepriklausomai nuo to ar darbo taryba bus išrinkta ar ne.

 • Dokumentai yra tinkami visoms įmonėms (organizacijoms). Visi dokumentai parengti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Visi dokumentai yra koreguotino formato (.docx). Dokumentuose reikės atlikti tik šiuos pakeitimus 1. Įmonės pavadinimą, kodą, adresą. 2. Įmonės vadovo vardą, pavardę. 3. Datą.

 

Darbo tarybos rinkimų dokumentų paketą sudaro:

 1. Įsakymas dėl darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarkos, dėl atsakingo asmens už darbuotojų supažindinimą.
 2. Darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarka.
 3. Įsakymas dėl darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo.
 4. Pranešimas darbuotojams dėl renkamos darbo tarybos teisių ir pareigų.
 5. Darbo tarybos rinkimų komisijos posėdžio protokolas (kuriame nustatoma darbo tarybos rinkimų data, tvirtinami balsavimo biuleteniai, sudaromi darbuotojų sąrašai, kurie turi teisę balsuoti ir kurie turi teisę kandidatuoti į darbo tarybos narius).
 6. Darbo tarybos rinkimų komisijos posėdžio protokolas.
  1. Darbuotojų sąrašai, kurie turi teisę balsuoti už darbo darybos kandidatus.
  2. Darbuotojų sąrašai, kurie turi teisę kandidatuoti į darbo tarybą.
  3. Balsavimo biuleteniai.
 7. Protokolas dėl termino pratęsimo kandidatams siūlyti į darbo tarybos rinkimus (tik tuo atveju, jeigu neatsirado reikiamas skaičius kandidatų į darbo tarybos rinkimus).
 8. Galutinis darbo tarybos rinkimų komisijos protokolas (kuriame patvirtinamas balsavimas, suskaičiuojami balsai, sudaromas darbo tarybos narių rezervas).
 9. Pranešimas VDI dėl darbo tarybos išrinkimo/neišrinkimo.
 10. Protokolas dėl termino pratęsimo kandidatams siūlyti į darbo tarybos rinkimus (tik tuo atveju, jeigu neatsirado reikiamas skaičius kandidatų į darbo tarybos rinkimus).
 11. Protokolas dėl darbo tarybos nesudarymo ir sekančių rinkimų.
 12. Pranešimas darbuotojams dėl darbo tarybos neišrinkimo.
 13. Pranešimas VDI dėl darbo tarybos išrinkimo.
 14. Atmintinė

10-13 dokumentai pildomi tik tuo atveju, jeigu darbo taryba neišrenkama. Visus paaiškinimus rasite atmintinėje.