Aprašymas

Akcijų pirkimo-pardavimo sutarties objektas yra įmonės akcijos.
Šia sutartimi gali būti perleidžiamos visų įmonių akcijos. Svarbu pabrėžti, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.74 str. akcijų pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta notarine forma, kai parduodama 25 procentai ar daugiau uždarosios akcinės bendrovės akcijų arba akcijų pardavimo kaina yra didesnė kaip keturiolika tūkstančių penki šimtai eurų, išskyrus atvejus, kai uždarosios akcinės bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos perduotos tvarkyti juridiniam asmeniui, turinčiam teisę atidaryti ir tvarkyti finansinių priemonių asmenines sąskaitas, arba uždarosios akcinės bendrovės akcijos parduodamos sudarius valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimo sandorį.
Pardavėjas šia Sutartimi parduoda, o Pirkėjas perka tam tikrą kiekį akcijų.
Sutartyje numatomos akcijų pardavimo sąlygos, kaina, terminai, šalių atsakomybė, sutarties galiojimas, ginčų sprendimo sąlygos.