Aprašymas

Įsakymu nustatamas darbuotojų ar jų grupės skatinimas ir skatinimo priemonės
Dokumentas parengtas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dokumentas yra koreguotino formato (.docx).