Aprašymas

Reklamos leidinyje sutartis
Šia sutartimi Vykdytojas išspausdina Užsakovo reklamos maketą savo leidinyje [leidinio pavadinimas, metai, numeris ir pan.], o Užsakovas įsipareigoja sumokėti Vykdytojui reklamos kainą.
Sutartyje numatomos reklamos leidinio sutarties sąlygos, terminai, kaina, šalių atsakomybė, sutarties galiojimas, ginčų sprendimo sąlygos.