Aprašymas

Pasirašydamos šią sutartį Šalys patvirtina, kad jos yra sudariusios Pardavėjui nuosavybės teise priklausančio _________________ (toliau-,,Turtas‘‘)pirkimo pardavimo sutartį (toliau-,,Pagrindinė sutartis‘‘).
Siekdamas užtikrinti pagrindinės sutarties įvykdymą, Pirkėjas pagal Pagrindinę sutartį jo mokėtinų sumų sąskaita sumoka ,,Pardavėjui‘‘ ______________ eurų sumą (toliau-,,Rankpinigiai‘‘) .
Sutartyje numatomos rankpinigių sąlygos, terminai, kaina, šalių atsakomybė, sutarties galiojimas, ginčų sprendimo sąlygos