Aprašymas

Pagal daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai (kreditan) sutartį pardavėjui išlieka nuosavybės teisė į parduodamus daiktus tol, kol pirkėjas nesumoka visos sutartyje numatytos kainos, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip.
Sutartyje numatomos išsimokėjimo sąlygos, terminai, kaina, šalių atsakomybė, sutarties galiojimas, ginčų sprendimo sąlygos.
Pardavimo-pirkimo sutartis
Pardavėjas įsipareigoja pateikti nurodomos ir apibubinamos konkrečios prekės; jeigu perkamas didelis prekių kiekis arba jeigu perkamų prekių apibudinimas yra sudėtingas, nurodyti perkamas prekes galima ir sutarties priede, darant šioje vietoje nuorodą į priedą (toliau – Prekės) ir perduoti į Prekes nuosavybės teisę, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas Sutartyje numatytą kainą.
Sutartyje numatomos pirkimo-pardavimo sąlygos, terminai, kaina, šalių atsakomybė, sutarties galiojimas, ginčų sprendimo sąlygos.