Aprašymas

Lygių galimybių politika

Pagal Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymą, darbdaviai ar jų įgalioti asmenys privalo užtikrinti ir įgyvendinti lygias galimybes ir teises kiekvienam darbuotojui.  Darbdavys privalo užtikrinti lygias galimybes nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, pilietybės. Lygių galimybių politika yra vienas iš dokumentų padedantis užtikrinti lygias teises ir galimybes darbovietėje.

  • Dokumentai yra tinkami visoms įmonėms (organizacijoms). Visi dokumentai parengti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Visi dokumentai yra koreguotino formato (.docx). Dokumentuose reikės atlikti tik šiuos pakeitimus 1. Įmonės pavadinimą, kodą, adresą. 2. Įmonės vadovo vardą, pavardę. 3. Datą.

Lygių galimybių politikos dokumentų paketą sudaro:

  1.  Įsakymas dėl lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonės tvarkos patvirtinimo.
  2.  Tvarką “Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonės”.