Aprašymas

Vadovas įsipareigoja teikti vadovavimo mažajai bendrijai paslaugas, o mažoji bendrija įsipareigoja už teikiamas vadovavimo mažajai bendrijai paslaugas sumokėti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
Vadovas vadovavimo mažajai bendrijai paslaugas teikia pats. Tais atvejais, kai vadovas laikinai negali teikti vadovavimo mažajai bendrijai paslaugų, jas teikia vadovo įgaliotas asmuo.
Vadovavimo mažajai bendrijai paslaugos teikiamos neribotai.
Sutartyje numatomos sutarties sąlygos, terminai, atlyginimas, šalių atsakomybė, sutarties galiojimas, ginčų sprendimo sąlygos.