Aprašymas

Atlikti Užsakovui reklamos paslaugas portale www.pavadinimas.lt (rodyti 150x40px dydžio reklaminį skydelį vedantį į tinklapį www.pavadinimas.com , virš meniu Bloko).
Sutartyje numatomos reklamos sutarties sąlygos, terminai, kaina, šalių atsakomybė, sutarties galiojimas, ginčų sprendimo sąlygos.