Aprašymas

Fizinių asmenų paskolos sutartis turi būti rašytinė, jeigu paskolos suma viršija šešis šimtus eurų.
Paskolos sutartimi paskolos davėjas perduoda paskolos gavėjui nuosavybėn pinigus (arba rūšiniais požymiais apibrėžtus daiktus).
Sutartyje numatomos paskolos sąlygos, terminai, šalių atsakomybė, sutarties galiojimas, ginčų sprendimo sąlygos.