Aprašymas

Paramos davėjas įsipareigoja suteikti, o Paramos gavėjas įsipareigoja priimti paramą šioje sutartyje aptartu būdu ir tvarka.
Paramos sutartyje numatomos sąlygos, terminai, šalių atsakomybė, sutarties galiojimas, ginčų sprendimo sąlygos.