Kokie pakeitimai numatomi dėl mobingo, smurto ir prievartos Lietuvos Respublikso darbo kodekse nuo 2022 m. lapkričio 1 d.?

 

 • įtvirtinama, kas yra laikoma mobingu, smurtu ir priekabiavimu

Smurtas ir priekabiavimas, įskaitant psichologinį smurtą, smurtą ir priekabiavimą dėl lyties (smurtas ir priekabiavimas nukreiptas prieš asmenis dėl jų lyties arba neproporcingai paveikiantis tam tikros lyties asmenis, įskaitant seksualinį priekabiavimą), – bet koks nepriimtinas elgesys ar jo grėsmė, nesvarbu, ar nepriimtinu elgesiu vieną kartą ar pakartotinai siekiama padaryti fizinį, psichologinį, seksualinį ar ekonominį poveikį, ar nepriimtinu elgesiu šis poveikis padaromas arba gali būti padarytas, ar tokiu elgesiu įžeidžiamas asmens orumas arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka ar (ir) atsirado arba gali atsirasti fizinė, turtinė ir (ar) neturtinė žala.

 

 • aiškiai nustatomos vietos, kuriose draudžiamas smurtas ir priekabiavimas

 1. darbo vietose, įskaitant viešąsias ir privačias vietas, kai darbuotojas yra darbdavio žinioje ar atlieka pareigas pagal darbo sutartį;
 2. pertraukų pailsėti ir pavalgyti metu arba naudojantis buities, sanitarinėmis ir higienos patalpomis;
 3. su darbu susijusių išvykų, kelionių, mokymų, renginių ar socialinės veiklos metu;
 4. su darbu susijusio bendravimo, įskaitant bendravimą informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, metu;
 5. darbdavio suteiktame būste;
 6. pakeliui į darbą ar iš darbo.

 

Atnaujintus dokumentus galite įsigyti paspaudus ant nuorodos parduotuvėje.

 • darbdavys privalo imtis imasi visų būtinų priemonių smurto ir priekabiavimo prevencijai užtikrinti ir aktyvių veiksmų pagalbai asmenims, patyrusiems smurtą ar priekabiavimą

 1. atsižvelgdamas į galimus smurto ir priekabiavimo pavojus, imasi jų šalinimo ir (ar) kontrolės priemonių;
 2. nustato pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo bei nagrinėjimo tvarką ir supažindina su ja darbuotojus;
 3. organizuoja darbuotojams mokymus apie smurto ir priekabiavimo pavojus, prevencijos priemones, darbuotojų teises ir pareigas smurto ir priekabiavimo srityje.

 

 • darbadviui bus privaloma atnaujinti priekabiavimo prevencijos politiką, atsižvelgaint į gautus prenšimus apie smurtą ir priekabiavimą

 

 • numatoma, kad darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip 50 privalo patvirtinti smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką

 

Kas turi būti numatyta smurto ir priekabiavimo prevencijos politikoje?

 • smurto ir priekabiavimo atpažinimo būdai;
 • galimos smurto ir priekabiavimo formos;
 • supažindinimo su smurto ir priekabiavimo prevencijos priemonėmis tvarka;
 • pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo ir nagrinėjimo tvarka;
 • apie smurtą ir priekabiavimą pranešusių asmenų ir nukentėjusių asmenų apsaugos priemonės ir jiems teikiama pagalba;
 • darbuotojų elgesio (darbo etikos) taisyklės ir kita informacija, susijusi su smurto ir priekabiavimo prevencija.