Aprašymas

Šia Sutartimi Sandėlio valdytojas įsipareigoja už atlyginimą saugoti Prekių savininko jam perduotas prekes ir išsaugotas perduoti nurodytam asmeniui, atlikti prekių priėmimo procedūras, vesti Prekių savininko sandėlyje saugomų prekių apskaitą bei vykdyti kitus šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.
Sutartyje numatomos sandėliavimo sutarties sąlygos, terminai, kaina, šalių atsakomybė, sutarties galiojimas, ginčų sprendimo sąlygos.