Aprašymas

Darbų saugos ir sveikatos dokumentų paketas skirtas administracinės veiklos įmonėms iki 19 darbuotojų. Darbų saugos dokumentai parengiami įvertintus įmonės veiklos sritis, specifiką. Dokumentai paruošiami per 1-3 dienas nuo apmokėjimo. Dokumentai paruošiami segtuvuose ir perduodama užsakovui. Paruošiamos papildomos instrukcijos ir žurnalai pagal poreikį (kaina nekinta).

Dokumentas Dokumento pavadinimas
Įsakymas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimo įmonėje, dss dokumentų parengimo/papildymo
Įsakymas dėl incidentų darbe aplinkybių ir priežasčių tyrimo bei jų registravimo aprašo
Aprašas/tvarka incidentų darbe aplinkybių ir priežasčių tyrimo bei jų registravimo aprašas
Žurnalas incidentų registravimo žurnalas
Įsakymas dėl  rizikos įvertinimo, parenkant asmenines apsaugos priemones darbo vietose
Aprašas/tvarka asmeninių saugos priemonių parinkimo, laikymo, išdavimo ir priežiūros tvarka įmonėje (tvarka)
Lentelės rizikos veiksnių įvertinimo, parenkant asmenines apsaugos priemones, lentelės
Sąrašas darbuotojams nemokamai išduodamų asmeninių apsaugos priemonių sąrašas
Įsakymas dėl asmeninių apsaugos priemonių išdavimo-grąžinimo  įforminimo (žurnalo)
Žurnalas asmeninių apsaugos priemonių išdavimo/ grąžinimo registracijos žurnalas
Įsakymas dėl darbuotojų atostogų suteikimo tvarkos
Įsakymas dėl darbo laiko grafiko, darbo laiko apskaitos žiniaraščių
Įsakymas dėl instruktavimo tvarkos įmonėje, dėl darbo tvarkos taisyklių tvirtinimo
Instrukcija darbo tvarkos taisyklės
Instrukcija darbuotojo, dirbančio su įvairiomis cheminėmis medžiagomis, saugos ir sveikatos instrukcija
Žurnalas kitų įmonių darbuotojų atliekančių darbus  įmonėje instruktavimo žurnalas
Žurnalas darbuotojų susipažinusių su vietiniais (lokaliniais) teisės aktais registravimo žurnalas
Įsakymas dėl neblaivumo darbe prevencijos priemonių įmonėje
Aprašas/tvarka neblaivumo darbe prevencijos priemonių planas
Įsakymas dėl nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir dėl nelaimingų atsitikimų darbe  aktų registravimo. dėl dvišalės komisijos sudarymo
Žurnalas įvykių darbe,nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktų registravimo žurnalas
Įsakymas dėl profesinės rizikos vertinimo įmonėje dėl darbinių veiklos kortelių ir pavojų identifikavimo anketų parengimo
Sąrašas darbinės veiklos kortelės pagal profesijas
Anketos pavojų identifikavimo anketos pagal profesijas
Įsakymas dėl darbuotojų sveikatos tikrinimo ir darbuotojų sveikatos tikrinimų grafiko tvirtinimo
Įsakymas dėl pirmosios pagalbos suteikimo ir pirmosios pagalbos rinkinių, pirmos pagalbos mokymo
Įsakymas dėl darbo ir poilsio rėžimo dirbant su videoterminalais
Įsakymas dėl darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai paskyrimo
Įsakymas/aprašas dėl darbuotojų supažindinimo su cheminėmis medžiagomis registracijos žurnalo tvirtinimo
Žurnalas cheminių medžiagų registracijos žurnalas
Įsakymas dėl profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo
Įsakymas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimo įmonėje
Įsakymas dėl darbo sutarčių registravimo ir žurnalo, dėl darbuotojų tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančiom institucijoms ir darbo pažymėjimo žurnalo
Įsakymas dėl darbuotojų mokymo ir atestavimo
Įsakymas dėl darbuotojų mokymo ir žinių iš dss srities patikrinimo ir atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aprašas darbuotojų, mokymo ir žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities  patikrinimo  ir atestavimo tvarkos aprašas
Dokumentų paketas Gaisrinės saugos dokumentai
Įsakymas dėl gaisrinių priemonių parinkimo jų patikros ir registracijos žurnalo
žurnalas gesinimo priemonių registracijos žurnalas
Įsakymas dėl asmens atsakingo už gaisrinę priežiūrą įmonėje
Įsakymas dėl gaisrinės saugos instrukcijų tvirtinimo įmonėje
Instrukcija bendroji gaisrinės saugos instrukcija
Instrukcija administracinių patalpų gaisrinės saugos instrukcija
Instrukcija darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas
Žurnalas Gaisrinės saugos instruktažų registravimo žurnalas
Mokymai:
Dokumentų paketas Privalomi 3 val. gaisrinės saugos mokymai darbuotojams
Įsakymas dėl darbuotojų gaisrinės saugos mokymų
Įsakymas dėl darbuotojų gaisrinės saugos mokymų ir atestavimo
Aprašas Darbuotojų gaisrinės saugos mokymo programa
Skaidės Gaisrinės saugos mokymo medžiaga (skaidrės 81 psl. medžiaga).
Protokolas atestavimo darbuotojų gaisrinės saugos klausimais protokolas.