Darbo su asbestu nuostatų 31 p. numato, jog darbdaviai turi mokyti visus darbuotojus, kurie patiria arba gali patirti asbesto dulkių poveikį. Šių taisyklių 32 p. nustatyta, kad Mokymo turinys turi būti lengvai suprantamas darbuotojams. Mokymas turi sudaryti galimybes jiems įgyti būtinas žinias ir įgūdžius apie prevenciją nuo asbesto veikimo ir apsisaugojimo nuo asbesto keliamos rizikos sveikatai.

Taip pat numatytam, kad privaloma atsižvelgti į:

 • galimą pavojų sveikatai, atsirandantį dėl dulkių, kylančių iš asbesto ar asbesto turinčių medžiagų, veikimo;
 • nustatytą asbesto plaušelių ribinį koncentracijos dydį ir būtinybę kontroliuoti darbo aplinkos oro kokybę;
 • higienos reikalavimus, iš jų būtinybę susilaikyti nuo rūkymo;
 • atsargumo priemones, į kurias reikia atsižvelgti dėvint darbo drabužius ar naudojant asmenines apsaugos priemones;
 • specialias atsargumo priemones, skirtas galimam asbesto veikimui sumažinti.

Mokymų dokumentą galite įsigyti mūsų parduotuvėje.

Kokie dokumentai rengiamu įforminant mokymus?

 1. Mokymo programa dirbančio su asbestu ir jo gaminiais.
 2. Pažymėjimai (norintiems juos turėti).
 3. Testas dirbantiems su asbestu (užpildytas).
 4. Testas dirbantiems su asbestu.
 5. Atestavimo protokolas atlikus asbesto mokymus.
 6. Įsakymas dėl atestavimo dėl asbesto mokymų komisijos sudarymo.