Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimai nuo 2023-01-01 numato, kad darbuotojams, kurie mokosi pagal neformalias suaugusių švietimo programas, ar savišvietos būdu, turi būti suteikiamos iki penkių dienų per metus atostogos.  Imant tokias atostogas, svarbu pranešti darbdaviui ne vėliau, kaip 20 darbo dienų prieš atostogų pradžią. Šio reikalavimo laikytis nebūtina, jeigu darbdavys sutinka ir išleidžia savišvietos atostogų anksčiau.

Kitas svarbus aspektas, jog įstatymas numato, kad už tokias atostogas darbdavys neprivalo darbuotojui mokėti atostoginių. Tačiau susitarus su darbdaviu, darbuotojui gali būti apmokamos atostogos.

Svarbu paminėti ir kolektyvines sutartis, jeigu dabovietėje yra sudaryta kolektyvinė sutartis ir joje numatyta, kad savišvietos atostogos turi būti numatytos, tokiu atveju, darbdavys privalo apmokėti atostogas.