Atsakomybė už darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų nesilaikymą

By |2022-01-06T17:17:54+00:005 sausio, 2022|Darbuotojų sauga ir sveikata|

Darbas turi būti organizuojamas vadovaujantis DSS norminių teisės aktų reikalavimais. Kiekvienas darbdavys ir darbuotojas privalo vykdyti norminių teisės aktų ir įmonės DSS norminių dokumentų reikalavimus. Darbuotojai su jais yra supažindinami ir apmokyti juos vykdyti arba vadovaujasi padalinio vadovo ar darbdavio duotais nurodymais. Darbdaviai ir darbuotojai už DSS reikalavimų nevykdymą ir pažeidimus gali būti baudžiami įstatymų